Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez serwis internetowy Dworku Biesiadnego w Radzewicach.

 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Błaszkowiak Justyna, Dworek Biesiadny, ul. Długa 1b, 62-022 Radzewice, NIP: 7851628222, REGON: 63451567, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: Administrator).

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne wytyczne, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem;

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Pana/Panią zgody oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie dotyczące usługi hotelowej lub przygotowania i przedstawienia oferty, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”

 • oferowania usług własnych, w ramach realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w przypadku chęci zaprzestania realizacji tego celu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu.

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu http://www.dworek biesiadny.pl nie są sprzedawane oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

 2. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia IT.

 3. Przekazane nam Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na działania z zakresu marketingu bezpośredniego.

 4. Zapewniamy Pani/Panu wgląd do przekazanych nam danych oraz prawo do ich aktualizacji (sprostowania), przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W każdym momencie może Pani/Pan również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych.

 5. W celu skorzystania przez Panią/Pana z realizacji swoich praw wskazanych w pkt. 10 należy skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu wykorzystanego do kontaktu z nami, wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 6. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

 8. Przy pierwszej wizycie na stronie Dworku Biesiadnego w Radzewicach użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

 9. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim urządzeniu (m.in. komputerze, tablecie, smartfonie).

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozszerzeniu usług Administratora realizowanych za pośrednictwem strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.”

Facebook Twitter Google+ Pinterest